Ikona GPS
Od admin / iOSiPhone / / 0 Komentárov

Riešenie problému s GPS

Ak ste doteraz nenašli spôsob ako spojazdniť svoju GPS navigáciu, toto je riešenie, ktoré pomohlo práve mne.

1. Stiahnite si cez Cydiu aplikáciu GPSSerial a po jej spustení prepnite na iPhone GPS

2. Zadajte si v Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie na (Nikdy)

3. Zadajte si v Nastavenia > Všeobecné > Lokalizačné služby na (Vypnuté)

3. Zadajte si v Nastavenia > Wi-Fi na (Vypnuté)

4. Zadajte si v Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť na (Obnoviť nastavenia siete), kedy sa vám iPhone aj sám reštartuje

5. Po reštarte si zadajte v Nastavenia > Všeobecné > Lokalizačné služby na (Zapnuté) tak, aby ste mali zapnuté aj aplikáciu Mapy

6. Spustite aplikáciu Mapy (oznámi, že Mobilné dáta sú vypnuté, čo ignorujte) a nachajte sa vyhľadať. To znamená, že musíte byť priamo v kontakte s oblohou a za cca. 3 min. vám začne v aplikácii Mapy BLIKAŤ modrá bodka na obrazovke bez viditeľnej mapy.

7. Následne iPhone zase reštartujte

8. GPS signál by mali chytať už aj vaše navigácie a vy môžete všetky nastavenia dať do pôvodného stavu.